Gemiadamı Gemici ve Yağcı olmanın şartları

Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yıllardır deniz ve denizciliğe yeterince önem verilmemiştir. Her ne kadar bunun en önemli sebebi Anadolu’nun bereketli toprakları nedeniyle Anadolu insanının denize ihtiyacının olmaması olsa da son yıllarda deniz ve denizciliğin önemi anlaşılmaya başlanmış ve önümüzdeki yıllarda daha da önemseneceği tahmin edilmektedir.

Peki denizciliği geliştirmek isterken yeterince nitelikli insanımız var mı? maalesef hayır, peki bu nitelikli iş gücü nasıl yetişir? Ülkemizde denizciler yani gemi adamları 3 türlü yetişir :
1.Çekirdekten (yani gemici (güverte bölümünün en alt rütbesi)/yağcı (makine bölümünün en alt rütbesi) olarak başlayıp belirli hizmet süresi sonunda sınav hakkı kazanarak bir üst rütbeye terfi etmek.)
2.Denizcilik okullarından
3.Deniz kuvvetleri komutanlığında ayrılan nitelikli yetişmiş personel
Vasıtasıyla gemiadamı yetişir.

Şimdi size çekirdekten nasıl gemiadamı olunur bunu anlatacağım :
2 türlü gemiadamı olabilirsiniz:
1. gemici (Ordinary Seafarer)(güverte bölümünün en alt rütbesi).
2.yağcı (Oiler / Motorman) (makine bölümünün en alt rütbesi).

1.GEMİCİ (Ordinary Seafarer)(güverte bölümü gemiadamlarının en alt rütbesi) OLMANIN ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancı olmak.

b) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası ve ya hut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak.

c) 16 yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu (yada 12 HAZİRAN 2012 tarihinden önce ilk okul ve orta öğretim mezunu) olmak.

d) Türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğünün yetkilendirdiği hastanelerde gemi adamı gemici sağlık raporu alarak bu raporu 1 ay içerisinde sahil sağlık sıhhıye onaylatmak.

e) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmek

– “gemici” eğitimini İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak veya

– “Askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek.

f) Ülkemizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı liman başkanlıklarınca düzenlenen “Gemici” sınavını başarmak şartını sağlayanlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

2. YAĞCI (Oiler / Motorman)( makine bölümü gemiadamlarının en alt rütbesi) OLMANIN ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancı olmak.

b) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak.

c) 16 yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu (yada 12 haziran 2012 tarihinden önce ilk okul ve orta öğretim mezunu) olmak.

d) Türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğünün yetkilendirdiği hastanelerde gemi adamı yağcı sağlık raporu alarak bu raporu 1 ay içerisinde sahil sağlık sıhhıye onaylatmak.

e) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmek

– “Yağcı eğitimi”ni İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak ve ya

– “Askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek.

– Yüksek öğretim kurumlarının makine, İklimlendirme ve soğutma, otomotiv teknolojisi, gemi inşaatı, elektrik, elektronik teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi ön lisans programlarından veya Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarından mezun olmak.

f) Ülkemizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı liman başkanlıklarınca düzenlenen “Yağcı” sınavını başarmak şartını sağlayanlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Sponsor Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir